Ustanovitev in registracija podjteja v Avstriji

Ustanovitev in registracija podjetja je proces, ki lahko prinese veliko vprašanj. Svojim strankam nudimo skrbno in strokovno svetovanje v vseh fazah. Dolgoletne izkušnje in nenehna izpopolnjevanja nam omogočajo nudenje obsežnega svetovanja, da lahko naše stranke dosežejo optimalne rezultate.


Med drugimi nudimo naslednje storitve:

 • ustanovitev podjetja ter izbira optimalne pravne in organizacijske oblike
 • registracija sedeža podjetja oz. podružnice
 • davčna registracija obratovalnice
 • ustanovitev GmbH (d. o. o.)
 • ustanovitev E.U. (s. p.)
 • organizacija pravne oblike ter reorganizacija

 

Ustanavljanje družb

Avstrijsko pravo gospodarskih družb nudi različne oblike družb:

 1. samostojni podjetnik (s.p.)
 2. družba z omejeno odgovornostjo (GmbH)
 3. odprta družba (OG)
 4. komanditna družba (KG)
 5. družba civilnega prava (GesbR)
 6. delniška družba (AG)
 7. tiha družba (Stille Gesellschaft)

V osnovi razlikujemo kapitalske in osebne družbe. Najbolj pogoste oblike kapitalskih družb sta družba z omejeno odgovornostjo (GmbH) in delniška družba (AG). Odprta družba (OG) je najbolj pogosta osebna družba.

Pri izbiri pravne oblike vašega podjetja v Avstriji je treba upoštevati sledeča vprašanja glede

 • števila lastnikov oz. podjetnikov
 • višine potrebovanega kapitala
 • zasebnega jamstva za obveznosti podjetja
 • obrtnega dovoljenja
 • socialnega zavarovanja
 • financiranja
 • poslovnega modela
 • delnega prava
 • obdavčitve

Obrtno dovoljenje

Na podlagi obrtnega dovoljenja lahko obratuje podjetje v Avstriji. Odvisno, ali je treba predložiti dokazilo o strokovni usposboljenosti ali ne, razlikujemo med regulirano obrtjo in prosto obrtjo. Državljanstvo članice EU, prebivališče v Avstriji, polnoletnost ter nekaznovanost nosilca obrti so pogoji za pridobitev obrtnega dovoljenja. Priglasitev obrtnega dovoljenja iz druge države EU je možna. V kolikor osebno ne izpolnite pogojev za pridobitev obrtnega dovoljenja, lahko zaposlite nosilca obrti in na ta način pridobite obrtno dovoljenje.

Samostojni podjetnik

Kapital: ni zakonskih pravil glede vloženega kapitala

Obdavčitev: po davčni lestvici, pavšalizacija je deloma možna

Davčne olajšave: številne davčne olajšave

Socialno zavarovanje: obvezno v Avstriji, možnost oprostitve

Jamstvo: osebno s celim zasebnim premoženjem

Odgovornost: osebno

Stroški ustanovitve: od € 100,-- do€ 500,--, NEUFÖG olajšava možna

Čas ustanovitve: en dan

Davčna lestvica za fizične osebe (neomejena davčna obveza)

 • Do € 11.000,--   ---   0 %
 • Nad € 11.000,-- do € 18.000,--   ---   25 %
 • Nad € 18.000,-- do € 25.000,--   ---   35 %
 • Nad € 25.000,-- do € 31.000,--   ---   35 %
 • Nad € 31.000,-- do € 60.000,--   ---   42 %
 • Nad € 60.000,-- do € 90.000,--   ---   48 %
 • Nad € 90.000,-- do € 1.000.000,--   ---   50 %

Družba z omejeno odgovornostjo GmbH

Kapital: € 35.000,-- od tega je treba samo € 5.000,-- pri ustnovitvi vplačati (ker se upošteva ustanovitveni privileg v višini € 25.000,-- in € 5.000,-- ni treba vplačati pri ustanovitvi)

Obdavčitev: 25 % davčna stopnja, minimalna letna akontacija

Davčne olajšave: številne davčne olajšave

Socialno zavarovanje: direktor ter zaposleni morajo biti obvezno zavarovani, v primeru zavarovanja v drugi državi EU je polna oprostitev možna

Jamstvo: omejeno na vpisani kapital družbe

Odgovornost: direktor odgovarja za pošteno poslovanje

Stroški ustanovitve: od € 800,-- do € 3.000,--, NEUFÖG olajšava možna

Čas ustanovitve: 2 – 4 tedne

Odprta družba

Kapital: ni zakonskih pravil glede vloženega kapitala

Obdavčitev: po davčni lestvici, pavšalizacija je deloma možna

Davčne olajšave: številne davčne olajšave

Socialno zavarovanje: obvezno v Avstriji, možnost popolna oprostitev v primeru zavarovanja v drugi državi EU

Jamstvo: osebno s celim zasebnim premoženjem

Odgovornost: osebno

Stroški ustanovitve: od 100,-- do500,--, NEUFÖG olajšava možna

Čas ustanovitve: en dan

Komanditna družba KG

Kapital: ni zakonskih pravil glede vloženega kapitala

Obdavčitev: po davčni lestvici, pavšalizacija je deloma možna

Davčne olajšave: številne davčne olajšave

Socialno zavarovanje: obvezno v Avstriji, možnost popolne oprostitve v primeru zavarovanja v drugi državi EU

Jamstvo: komanditist jamči osebno s celim zasebnim premoženjem, komplementer jamči samo z dogovorjenim vložkom

Odgovornost: osebno

Stroški ustanovitve: od 100,-- do1.000,--, NEUFÖG olajšava možna

Čas ustanovitve: en teden

 

Postopek ustanovitve GmbH

Za ustanovitev družbe je potrebnih osem postopkov. Prvi postopek je priprava ustanovitvenega akta.

Obvezni podatki družbene pogodbe so:

 1. Ime podjetja: Sodišče se mora soglasiti z izbranim imenom, predhodna prevera na sodišču je možna. „Avstrija“ in geografska imena so pod zaščito.
 2. Sedež podjetja: Podjetje potrebuje sedež iz katerega se vodi podjetje. Za pridobitev davčne registracije je potrebno, da podjetje redno posluje v sorazmerno opremeljenem poslovnemu prostoru z rednimi odpiralnimi urami. Avstrijska telefonska številka, internet priključek in spletna stran so zaželjeni s strani uradov.
 3. Lastnik: podjetje ima lahko enega ali več fizičnih ali pravnih oseb iz celega sveta kot lastnika. Ni omejitev.
 4. Direktor: podjetje ima lahko enega ali več fizičnih direktorjev, kateri lahko prihajajo iz celega sveta. Ni omejitev. Lahko se zapiše samostojno ali skupno pravno zastopanje družbe v sodno knjigo.
 5. Dejavnost: Dejavnost podjetja se zapiše in zavezuje direktorja pri obsegu poslovanja. Za izvajanje dejavnosti potrebuje podjetje nosilca obrti, če direktor ni istočasno imenovan kot nosilec obrti.
 6. Kapital: € 35.000,-- od tega je treba samo € 5.000,-- pri ustnovitvi vplačati (ker se upošteva ustanovitveni privileg v višini € 25.000,-- in € 5.000,-- ni treba vplačati pri ustanovitvi.

 

Potem je treba dobiti potrdila „NEUFÖG“, da je podjetje zares novo in lahko črpate davčne olajšave. Družbeno pogodbo je potem treba notarsko overiti. Na osnovi overjene pogodbe lahko direktor otvori bančni račun pri avstrijski banki. Po vplačilu kapitala družbenikov na bančni račun banka izstavi posebno potrdilo o vplačilu kapitala na novi bančni račun družbe. Na osnovi overjene družbene pogodbe in bančnega potrdila bo sodišče vpisalo družbo v sodni register, s tem je družba ustanovljena in lahko takoj posluje ter si uredi davčno registracijo. Na osnovi otvoritvene bilance in osebnega obiska družbe in direktorja davčna uprava podeli davčno registracijo za družbo in direktorja, kateri postane omejen ali neomejen davčni rezident Avstrije. Pogoj za podelitev ID številke za DDV je, da družba posluje na sedežu podjetja v Avstriji v primernih poslovnih prostorih (avstrijska telefonska številka, internet, računalnik).